คลังข้อสอบ

www.eduzones.com
ตัวอย่างข้อสอบ Onet - Anet มาให้ดาวน์โหลด

www.tlcthai.com
ตัวอย่างข้อสอบ Admission แนวข้อสอบ GAT-PAT

www.Thaigoodview
.com
ห้องคลังข้อสอบ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่เกือบทั้งหมด
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รหัสวิชา 06 วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สอบวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.30 - 17.30 น.

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่