หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ม.3 เดิม)  

     

ให้นักเรียนมาลงชื่อยืนยันสิทธิ์ และรับเอกสารการมอบตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร

 <<ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 (ม.3 เดิม)>>


ประกาศโดย : บุษยมาศ บุญเจริญ
วันที่ประกาศ : 2561-02-25