หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (ประเภทโรงเรียนเดิม) 
      ให้นักเรียที่มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวในวันที่ 5 เมษายน 2561 
รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารโรงเรียน 
       ประกาศ รับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารโรงเรียน
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
       
ประกาศผลสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 
     
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
แบบรายงานการประเมินตนเองและแผนการพัฒนาตนเอง 
       แบบรายงานการประเมินตนเองและแผนการพัฒนาตนเอง

แบบสำรวจแหล่งเรียนรู้ของกลุ่มสาระฯ 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
On the 10th of August, 2017 - MEP/SEP NMK will be hosting STORY TELLING EP/MEP Academic Skills Competition 2017 Central and Eastern Regions (Zone A)
ตรวจสุขภาพประจำปีนักเรียนระดับชั้นม.1
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบุญศรีมุนีกรณ์
งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจัดอบรมการจัดสอบออนไลน์ด้วยโปรแกรม SOTS 5910 ให้กับตัวแทนครู 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ของ สพม.2

English and Culture Camp 14-22 Oct 2016
 


ชนะเลิศประกวดดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม1-ม.6 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
 


Navamindarajudis Krungthepmahanakhon School MEP-SEP
 


Navamindarajudis Krungthepmahanakhon School MEP-SEP
 


ข่าวการศึกษา
 


รับสอบตรง
 

อ่านข่าวรับตรงทั้งหมดที่นี่