.

รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

 

 


 
 
  หน้าหลัก    ฝ่ายบริหาร 
ฝ่ายบริหาร
 


นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการ


นางวรรฒกา ปานเกิด
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นางพลอยกาญจน์ พึ่งเพียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล


นางโสชญา สิทธิมาลิก
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางสุมณฑา จันทรสุขโข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
 
 
นายสุรศักดิ์ การุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 107.22.83.0
คุณเข้าชมลำดับที่ 875,418
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
115 ม.11 ซ.อมรวิวัฒน์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Tel : โทรศัพท์ 0-2944-1225-6 ต่อ140(วิชาการ),133(ปกครอง),128(งบประมาณ),104(บริหารทั่วไป),126(ทะเบียนวัดผล)  Fax : 0-2510-5509