หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
22 พ.ย.2559 ร่วมแสดงความอาลัย รวมพลังแห่งความภักดี ถวายในหลวง ร.9 และกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
14-22 ตุลาคม 2559 นักเรียนโครงการ MINI ENGLISH PROGRAM ร่วมกิจกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรม ณ GYEONGGI ENGLISH VILLAGE ณ ประเทศเกาหลีใต้
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค จัดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
โครงการบรรพชาสามเณรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโครงการ Mini English Program ร่วมจัดงานEP/MEP OPEN HOUSE 2016 โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ
คณะครูเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาขีพและมาตรฐานสากลด้วยระบบ DLIT ระหว่างวันที่ 3,10 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานคร
28 ก.ค 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
29 กรกฏาคม 2559 งานแนะแนวจัดกิจกรรมติวเข้ม Gat วิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 ต่อไป