หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรในโอกาศวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
4-8 กรกฎาคม 2559 โครงการ MEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษกลุ่มโรงเรียน EP/MEP ภาคกลาง ภาคตะวันออก โซน A
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/งานคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สพม.2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา
1 กรกฎาคม 2559 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
พิธีประดับเข็มพระมหาพิชัยมงกุฏ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
1 มิถุนายน 2559 กิจกรรม Big Cleaning Day
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมสู่ร่มเกล้านวมินท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

 ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 ต่อไป