หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม 
ภาพกิจกรรม
 
พิธีรับประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนและคนดีศรีนวมินท์
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งโรงเรียน
เลืองตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
มอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระพละศึกษาชนะเลิศฟุตบอล 21 ม.ค. 59

 ก่อนหน้า 1 2 3 [4] ต่อไป