หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ จัดกิจกรรมเดินการกุศลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีการก่อตั้งโรงเรียน