หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
กิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนและคนดีศรีนวมินท์