หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2559 กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี/งานคอมพิวเตอร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการอบรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาการ (คอมพิวเตอร์) สพม.2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา