หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนโครงการ Mini English Program ร่วมจัดงานEP/MEP OPEN HOUSE 2016 โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ