หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
สมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรตินวมินทราชูทิศ 5 ภูมิภาค จัดโครงการบรรพชาสามเณร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2559 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร