หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
14-22 ตุลาคม 2559 นักเรียนโครงการ MINI ENGLISH PROGRAM ร่วมกิจกรรมค่ายภาษา และวัฒนธรรม ณ GYEONGGI ENGLISH VILLAGE ณ ประเทศเกาหลีใต้