หน้าหลัก    ดาวน์โหลด    รายละเอียดไฟล์ 
รายละเอียดไฟล์
 
แบบทดสอบ O-Net วิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยีฯ (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2550 – 2553หมายเหตุ ในกรณีที่ประเภทไฟล์เป็น VDO ระบบจะมีข้อจำกัดในการแสดงผลข้อมูลได้เฉพาะนามสกุลไฟล์
ซึ่งผู้ใช้สามารถ Click Download เพื่อแสดงผลที่เครื่อง Client ได้

ชื่อไฟล์ :   2012-11-20_07-29-50_0.161322.pdf
ขนาดไฟล์ :   479.30 Kb
Click