หน้าหลัก
คำแนะนำการใช้งาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
แบบทดสอบก่อนเรียน
เนื้อหา
แบบทดสอบหลังเรียน
บรรณานุกรม
แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม
ผู้จัดทำ
 
 คำสุภาพ 
 

คำสุภาพ

          เป็นคำที่เลือกสรรมาใช้ให้เหมาะสมแก่บุคคล โอกาสและสถานที่ ซึ่งผู้เลือกใช้คำสุภาพได้ถูกต้อง
เหมาะสม จะได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีการศึกษาดี

คำสามัญ
คำสุภาพ

กล้วยไข่

กล้วยเปลือกบาง

แตงโม

ผลอุลิด

ถั่วงอก

ถั่วเพาะ

ปลาไหล

ปลายาว

ปลาช่อน

ปลาหาง

ปลาสลิด

ปลาใบไม้

เต่า

จิตรจุล

ปลิง

ชัลลุกา

อีเห็น

นางเห็น

หมา

สุนัข

หมู

สุกร

วัว

โค

ควาย

กระบือ

ขี้ควาย

มูลกระบือ

ลิง

วานร

แมว

วิฬาร์

ตากแดด

ผึ่งแดด

รู้

ทราบ

ตีน

เท้า

หัวมนุษย์

ศีรษะ

หัวสัตว์

หัว

สัตว์ออกลูก

ตกลูก

สัตว์ใหญ่ตาย

ล้ม

เอามา

นำมา

ขี้กลาก

โรคกลาก

ขี้เกลื้อน

โรคเกลื้อน

ตายเมื่อสิ้นอายุขัย(แก่ตาย)

ถึงแก่กรรม

ตายด้วยสาเหตุอื่น
เสียชีวิต
   
         
   
back
homepage
next
 

นางสุดทัย สิงคารวนิช
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร