กิจกรรมทูตประชาสัมพันธ์ (NMK PR Boy And Girl) ประจำปี 2562

           นายสุรศักดิ์ การุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้นางสุมณฑา จันทรสุขโข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทูตประชาสัมพันธ์ (NMK PR Boy And Girl) ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 40 คน